Mūsų įsipareigojimai dėl etiško gamtinių žaliavų tiekimo

2011 m. mūsų kompanija tapo Etiškos bioprekybos sąjungos (UEBT) nare. Etiškos bioprekybos sąjunga yra pelno nesiekianti asociacija, kuri skatina vadinamąjį „Sourcing with Respect“, arba sudedamųjų medžiagų tiekimą iš gamtos saugant biologinę įvairovę.

Ambicingas etiškos bioprekybos (angl. Ethical BioTrade) standartas skatina tvarų ekonomikos augimą, vietos plėtrą ir biologinės įvairovės išsaugojimą.

Vadovaudamiesi savo vizija „Kurti pasaulį, kuriame nuolat skleidžiasi žmonių ir gamtos sveikata bei grožis“ ir savo misija, kad „Weleda“ tvariai plėtoja verslą darnoje su gamta ir žmogumi“, įgyvendinome UEBT standartą kaip tvarumo valdymo sistemą visose savo gamtinių žaliavų tiekimo grandinėse.

Mūsų etiško natūralių žaliavų tiekimo sistema yra sertifikuota

Nuo 2018 m. UEBT pasiūlė etiško natūralių žaliavų tiekimo sertifikavimo programą. UEBT sertifikuoja įmonių, kurios skiria didelį dėmesį žmonių poreikiams ir biologinės įvairovės tvarumui, natūralių žaliavų tiekimo sistemas.

Būdami UEBT nariais, esame pasiryžę diegti naujovių ir žaliavų tiekimo praktiką, padedančią kurti pasaulį, kuriame žmonės ir biologinė įvairovė klesti. Todėl (ir vykdydami savo tvarumo strategiją) nusprendėme, kad prie mūsų Etiško tiekimo sistemos (ESS) sertifikavimo prisidėsime aukštesniu lygmeniu, įtraukdami į ją visas savo gamtiniuose ir ekologiniuose kosmetikos gaminiuose naudojamas natūralias žaliavas. Šis žingsnis taip pat prisideda prie mūsų misijos: „Weleda“ produktai suaktyvina gydomąsias žmonių ir gamtos galias“.

Etiško tiekimo sistema leidžia patikrinti, ar mūsų tiekėjai ir pirminiai tiekėjai atitinka mūsų reikalavimus dėl tvaraus ekonomikos augimo, vietos plėtros ir biologinės įvairovės išsaugojimo. Vėliau atlikus rizikos analizę galima nustatyti tvarių teigiamų pokyčių poreikius ir imtis atitinkamų veiksmų.

Kitas žingsnis ir sertifikavimo programos dalis – mūsų įsipareigojimas imtis daugiau veiksmų tam tikrose, vadinamosiose prioritetinėse, tiekimo grandinėse. Taip užmezgame ryšius su dar daugiau subjektų ir teritorijų laukiniams augalams auginti ir surinkti, kad prireikus pagerintume bioprekybos praktiką.

Sertifikavimo apimtis skaičiais:

Dabartinė

  • Turime 657 paleistas tiekimo grandines, o tai reiškia, kad įvertinta 100 % naudojamų žaliavų.

  • 2017 m. iš 199 tiekėjų perėmėme 270 natūralių žaliavų.

  • 2017 m. tokių žaliavų kiekis siekė 4 625 tonas.

  • 62 mūsų tiekimo grandinės tikrinimo aspektu nustatytos kaip prioritetinės. Tikrinimas reiškia, kad mes tikriname informaciją, kurią gavome iš tiekėjų, kad galėtume ją įvertinti atlikdami šios srities auditus arba patikrinti kompiuteryje, jei yra prieinami dokumentai, leidžiantys mums įsitikinti, kad laikomasi Etiškos bioprekybos standarto (pavyzdžiui, sąžiningos prekybos, ekologiškų produktų sertifikatų ir t. t.).

Siekiamybė:

  • Iki 2019 m. birželio atlikti visų dabartinių prioritetinių tiekimo grandinių patikrą. Tai sudaro 16 % mūsų 2017 m. gautų gamtinių žaliavų natūraliai ir ekologiškai kosmetikai gaminti.

  • Suklasifikuoti visas mūsų tiekimo grandines pagal keturis UEBT atitikties lygius (įtraukimo rodikliai, būtini reikalavimai, ribiniai reikalavimai ir nuolatinio tobulėjimo reikalavimai). Kiekvieno lygio tikslus nustatys ir patvirtins UEBT. Tikslai bus viešai prieinami iki 2018 m. pabaigos.

  • Aktyvus komunikavimas apie sertifikavimą bei su tuo susijusią veiklą, taip pat vartotojų informuotumo apie biologinę įvairovę didinimas

 

Sertifikatas galioja nuo 2018 m. birželio vienus metus. Po to jis pratęsiamas atlikus naują auditą.