Terapijos metodai

Holistinis gydymo metodas, kurį taikant pagrindinis dėmesys skiriamas žmogaus asmenybei.

Gydymo procesas antroposofinėje medicinoje pagrįstas keturių organizacinių principų pusiausvyra: fizinio lygmens, gyvybinės jėgos lygmens, arba gyvybingumo, psichinio lygmens, arba psichologinės, emocinės srities, ir asmens lygmens, arba ego. Gydymo tikslas – atkurti pusiausvyrą, kai šie keturi principai išsibalansuoja.

Antroposofinė medicina paremta sveikatos, ligos ir gydymo sąvokomis, atspindinčiomis individualią anksčiau minėtų keturių principų pusiausvyrą arba jos sutrikimą. Vis dėlto šių keturių lygmenų sąveika vyksta trijose funkcinėse sistemose – nervų ir pojūčių sistemoje, ritminėje sistemoje ir vadinamojoje medžiagų apykaitos ir galūnių sistemoje.

 

Jos atitinka šią dvasinę žmonių trejybę:

  • nervų ir pojūčių sistema – mąstymą,
  • ritminė sistema – jautimą,
  • medžiagų apykaitos ir galūnių sistema – valią.

 

Šios trys sistemos apima visą žmogaus organizmą ir skirtingais gyvenimo tarpsniais keičiasi. Kiekvieną kartą tam vykstant ritminė sistema (esanti tarp nervų ir pojūčių bei medžiagų apykaitos ir galūnių sistemų) atkuria pusiausvyrą, todėl harmoninga sąveika gali vykti toliau. Bet koks nukrypimas nuo „normalios“ pusiausvyros padėties jaučiamas įvairiais ligų simptomais.

Terapijos

Antroposofinėje medicinoje naudojami ir tradiciniai, ir antroposofiniai vaistiniai preparatai. Kiekvienam asmeniui reikia parinkti labai savitą gydymo metodą, vaistus ir gydymo būdus, kad paciento sveikata gerėtų, stiprinant jo natūralų savarankišką gijimą ir atkuriant sveikatos pusiausvyrą.

Padedant antroposofiniams vaistams galima suaktyvinti savarankiško organizmo gijimo procesą ir sutrikdytą pusiausvyrą grąžinti į tinkamą būseną. Pagerinamas paciento gijimo procesas.

 

 


Antroposofinius vaistus papildo daugybė išorinių sveikatinamųjų priemonių ir procedūrų. Pacientas gali pasinaudoti šlapiaisiais kompresais, hidroterapinėmis ar sveikatinamosiomis voniomis, slauga, antroposofine kineziterapija ir ritminio masažo terapija, dieta, ritmine gimnastika, antroposofine meno terapija, antroposofine psichoterapija bei kitais antroposofiniais gydymo ir gyvenimo būdo metodais. Bet kuriuos iš šių metodų galima derinti – kiekvienam pacientui skiriamas gydymo režimas labai individualus.

Moksliniai tyrimai

Antroposofinė medicina, sukurta beveik prieš šimtmetį, visada buvo mokslu paremta medicinos sistema. Aprašomieji įrašai ir klinikiniai tyrimai – tai akivaizdūs antroposofinio gydymo įrodymai. Kaip ir visa medicina, laikui bėgant metodika keitėsi – nuo juokingų susirgimo atvejų ataskaitų ir paprasčiausių retrospektyvinių tyrimų buvo pereita prie itin sudėtingų kontroliuojamų analizės modelių, įskaitant kontroliuojamus atsitiktinės atrankos tyrimus. Šiandien antroposofinėje medicinoje efektyviai naudojama daug įvairių analizės modelių ir kaupiami tinkamai kontroliuojami moksliniai įrodymai, kad ateities praktika būtų paremta informacija.

Saugumas

Antroposofinės medicinos procedūrų, antroposofinės farmakologijos ir vaistų saugumas pagrįstas mokslinių tyrimų rezultatų dokumentais, patvirtinančiais, kad dažniausiai jie puikiai toleruojami. Visi antroposofiniai vaistai gaminami laikantis gerosios gamybos praktikos (GGP).

Veiksmingumas

Antroposofinės medicinos veiksmingumas vertinamas pagal tai, ar sumažina ir palengvina fizinius ir psichologinius negalavimus. Vis dėlto gydymo režimo veiksmingumą rodo visų atskirų pageidaujamų poveikių rezultatas. Lemiamas veiksmingumo matas – organizmo atsakas, jis yra individualus.

Pridėtinė vertė

Daugybė tyrimų rodo, kad antroposofinio gydymo išlaidos yra mažesnės, palyginti su įprastu gydymu. Tai ypač aktualu sergant lėtinėmis ligomis, kai gydymo laikotarpis ilgas ar net trunkantis visą gyvenimą. Medicinos draudimo liudijimuose pateikiamos minimalios išlaidos už vaistus. Todėl kai kuriose šalyse turint medicinos draudimo liudijimą padengiamos antroposofinio gydymo išlaidos, nes jos yra palyginti nedidelės.

 

Dabartinė įvairialypė visuomenė gyvena suvienodintame rinkos pasaulyje, kuriame įvairovė ribota, o aptarnavimas ne toks asmeninis ir individualus. Pagal antroposofinę koncepciją siūloma remtis vis reikalingesne tampančia medicina: diferencijuotu, holistiniu gydymu, visą dėmesį sutelkiančiu į žmogaus asmenybę.

Atraskite daugiau

Sveikata yra nuolatinis procesas

"Salutogenezė" tai mokslas, kuris daugiausia dėmesio kreipia į nuolatinį sveikatos stiprinimą, o ne ligų malšinimą.

Salutogenezė

Integruota medicinos sistema

Medicinos sistema, kuri papildo tradicinį vaistą. Antroposofija laikosi holistinio požiūrio ir naudoja tiek tradicinius, tiek antroposofinius vaistus.

Antroposofinė medicina

Unikali farmacija

Mūsų išskirtinis gamybos būdas remiasi trimis esminiais elementais.

Gamybos procesas