Klimatui draugiška „Weleda“ produkcija - tvarumo politikos rezultatas

Savo iniciatyva taikydami teršalų kompensavimo ir mažinimo politiką nusprendėme, kad nuo 2022 m. spalio visi „Weleda AG“ ir „Weleda Group“ produktai turi būti neutralūs klimato atžvilgiu.

* Sąvoka „neutralus klimatui“ „deklaruojama, kad produktas, ženklinamas šiuo terminu, turi subalansuotą CO2 rodiklį“. (Šlėzvigo apygardos teismas (OLG), 2022 m. birželio 30 d. sprendimas – 6 U 46/21).

Vengti – mažinti – kompensuoti: ką tai reiškia?

1. Vengti su produktu susijusių teršalų ir mažinti jų kiekį

Bendrovėje „Weleda“ mes vadovaujamės šiuo su klimatu susijusių veiksmų trejetu: „vengti – mažinti – kompensuoti“. Manome, kad kompensavimas naudingas klimatui tik tuo atveju, jei gamybos etape jau buvo kaip įmanoma daugiau išvengta ir sumažinta teršalų.

Taikydamos įvairias teršalų vengimo ir mažinimo priemones, „Weleda AG“ ir „Weleda Group“ pastaraisiais metais visame pasaulyje nuosekliai mažino savo anglies dvideginio išmetimo rodiklį. Šios priemonės yra adaptuotos skirtingoms mūsų gamybos ir administravimo sritims. Pateikiame pavyzdžių:

 • Šveicarija: beveik visa šiluminė energija, 2021-ais kalendoriniais metais naudota Arlesheimo gamyklos pastatams, pagaminta kaip biomasę kūrenant medienos drožles ir naudojant geoterminę energiją.
 • Šveicarija: nuo 2021 m. birželio „Weleda AG“ Arlesheimo gamykloje naudojamų biodujų dalis padidinta nuo 10 iki 100 procentų.
 • Vokietija: nuo 2021 m. rugsėjo „Weleda AG“ Švabijos Gmiundo gamykloje naudojamų biodujų dalis padidinta nuo 10 iki 20 procentų.
 • Šveicarija: Arlesheimo gamykloje įrengta nauja šaldymo sistema, veikianti su natūraliu šaltnešiu R290 (propanu).
 • Įmonių grupė: 2021 metais, palyginus su 2020-ais kalendoriniais metais, „Weleda“ produktų pakuotėse perdirbtų medžiagų kiekis išaugo 8 procentais.
 • Vokietija: Švabijos Gmiundo gamykloje naudojama 100 proc. atsinaujinanti elektros energija, kurią pagamina kelios fotovoltinės sistemos.
 • Šveicarija: Arlesheimo gamykloje naudojama 100 proc. atsinaujinanti elektros energija, kurią pagamina kelios fotovoltinės sistemos.
 • Šveicarija: Arlesheimo gamykloje fermentacijai ir biodujų gamybai renkamos fermentacinių žaliavų medžiagos ir produktų likučiai.
 • Šveicarija: 2021-ų kalendorinių metų gatavos produkcijos perteklius paaukotas Vintertūro ne pelno organizacijai „Tischlein deck Dich“.
 • Nyderlandai: bendrovės „Weleda“ gamykla Olandijoje klimato požiūriu yra neutrali jau nuo 2013 m., bent jau pagal 1 ir 2 tvarumo lygius. Į taikomas priemones taip pat įtrauktas 100 proc. atsinaujinančios elektros energijos naudojimas, saulės baterijos ir elektromobiliai.
 • JAV: taikant naują skaitmeninį priėmimo į darbą procesą, sumažintas darbuotojų kelionių skaičius.
 • Pietų Korėja: nauja darbo iš namų politika sumažino darbuotojų kelionių į darbą skaičių, energijos sąnaudas ir verslo išteklių poreikį.
 • Ispanija: nauja darbo iš namų politika sumažino darbuotojų kelionių į darbą skaičių, energijos sąnaudas ir verslo išteklių poreikį.
 • Australija: Australijoje esanti gamykla naudoja 100 proc. iš atsinaujinančių šaltinių gaunamą elektrą ir energiją.
 • Prancūzija: bendrovės automobiliai su vidaus degimo varikliais pakeisti į elektromobilius. Įrengta nauja, gerokai efektyvesnė vėsinamoji sistema.
 • Vokietija, Šveicarija ir Austrija: nauja mobilaus biuro politika sumažino darbuotojų kelionių į darbą skaičių, energijos sąnaudas ir verslo išteklių poreikį.

Tačiau šių laimėjimų mums per maža. Ateinančiais metais „Weleda“ toliau didins savo tiesioginį ir netiesioginį poveikį anglies dvideginio išmetimo rodikliui, taikydama teršalų vengimo ir mažinimo priemones bei skirdama investicijas:

 • Vokietijoje „Weleda“ stato logistikos miestelį, kuriame atliekamos operacijos yra neutralios klimato atžvilgiu. Beje, jis jau gavo išankstinį platininį sertifikatą, kurį skiria Vokietijos tvarios statybos taryba.
 • Iki 2025 m. „Weleda“ siekia savo biodinaminių žaliavų dalį padidinti iki 40 procentų. Be to, palaiko tokią ūkininkavimo formą, dėl kurios dirvožemyje sulaikomas anglies dvideginis ir nuolat formuojasi humusas.
 • Taip pat „Weleda“ palaiko klimato apsaugą ir savo tiekimo grandinėse. Vienas iš pavyzdžių – bendradarbiavimas su ilgalaikiu bendrovės „Weleda“ partneriu Sekemo ūkiu, įsikūrusiu Egipte, kuris 680 hektarų Egipto dykumos plotą sugebėjo paversti derlinga dirbama žeme.
Visame pasaulyje „Weleda“ bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir iniciatyvomis, tokiomis kaip „Bio-Stiftung Schweiz“ (Šveicarijos ekologinis fondas), kuris per savo Dirvožemio derlingumo fondą skatina sveiką ir klimatui palankų ūkininkavimą.
680
hektarų Egipto dykumos Sekemo ūkis pavertė derlinga dirbama žeme
40
procentų dalimi turime tikslą padidinti savo biodinaminių žaliavų kiekį iki 2025 metų

2. Su „Weleda Group“ produkcija susijusio CO2 išmetimo pėdsako skaičiavimas ir sertifikavimas visame pasaulyje

„Weleda“ produktų paliekamą CO2 išmetimo pėdsaką skaičiuojame bendradarbiaudami su išorės ekspertais ir vadovaudamiesi visame pasaulyje pripažintais mokslo standartais. Norėdami pasitikrinti savo skaičiavimus ir sertifikuoti savo CO2 balansą, kreipėmės į „TÜV Nord“ – patyrusį ir tarptautiniu lygmeniu pripažintą sertifikavimo organą. TÜV NORD CERT standarto TN-CC 020 pagrindas – tarptautinis standartas ISO 14064-3.

 

„TÜV Nord“ standarto TN-CC 020 anglišką versiją žr. https://www.tuev-nord.de/fileadmin/Content/TUEV_NORD_DE/zertifizierung/tuev-nord-cert-standard-tn-cc-20e.pdf. Šis standartas apibrėžia šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir neutralaus poveikio klimatui (neto nulinės anglies dvideginio emisijos) tikrinimo reikalavimus, keliamus skirtingoms organizacijoms, pagal TÜV NORD CERT GmbH (www.tuev-nord.de). „TÜV Nord“ audito pagrindas – 2021 m. „Weleda“ poveikio klimatui balansas (2021 m. sausio 1 d.–2021 m. gruodžio 31 d.). Skaičiuojant bendrovės „Weleda“ 2021 m. anglies dvideginio išmetimo pėdsaką, buvo naudingas faktorius X (https://www.factorx.eu/).

Vertinimas atliktas taikant sistemą „nuo lopšio iki vartų“ (angl. cradle-to-gate). Pagal ją atliekamas produktų tyrimas nuo jų ekstrahavimo iš žaliavų iki to momento, kai jie išvežami pro „Weleda“ gamyklos vartus ir pasiekia savo pirmąjį paskirties tašką (pavyzdžiui, mažmenininką).

TÜV Nord

3. Likusių CO2 emisijų kompensavimas

Norėdami, kad mūsų produktų poveikis klimatui būtų neutralus, mes kompensuojame CO2 emisijas, liekančias po to, kai pagal „Weleda“ atsakomybės ribas („nuo lopšio iki vartų“) pritaikome teršalų vengimo ir mažinimo priemones. Tai darome investuodami į klimato apsaugos projektus. Jų kompensuojamasis poveikis iš pradžių prognozuojamas patikrintam laikotarpiui. Tada prognozė peržiūrima kaip kito tikrinimo laikotarpio dalis ir prireikus koreguojama. Kartu dirbame, kad dar labiau sumažintume savo anglies dvideginio išmetimo pėdsaką ateityje.

„Weleda“ palaiko tik tuos klimato apsaugos projektus, kurie yra sertifikuoti pagal tarptautinius standartus, pavyzdžiui, VCS  (https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/) arba „Gold Standard“ (https://www.goldstandard.org/), ir yra reguliariai audituojami. Taip pat skiriame didelę reikšmę tam, ar jie padeda pasiekti realų, išmatuojamą ir ilgalaikį teigiamą poveikį klimatui. Kad atrastume šiuos projektus, dirbome su nepriklausomomis organizacijomis ir nusprendėme investuoti iš esmės į Brazilijos atogrąžų miškus saugančius projektus. Tai darydami mes ne tik palaikome klimato apsaugą siaurąja prasme, bet taip pat saugome biologinę įvairovę ir dirvožemio kokybę. 

Jari/Amapá REDD+

Kitas „Weleda“ palaikomas projektas – ekonomiškų viryklių Afrikoje naudojimas. Be to, kad padedama klimatui, šiuo projektu tausojama žmonių sveikata ir gerovė, investuojant į vietinę gamybą bei ekologiškai švarių ir ekonomiškų viryklių platinimą ir pardavimus. Šie projektai atitinka tarptautiniu mastu pripažintą standartą „Gold Standard“.

Efficient Cookstoves in Uganda

Iš esmės projektai Brazilijoje ir Afrikoje vertingai prisideda prie darnaus vystymosi tikslų (SDGs) https://sdgs.un.org/goals.

Beje, „Weleda“ palaiko ir tokias klimato apsaugos iniciatyvas, kurios pačiai bendrovei „Weleda“ negeneruoja klimato apsaugos sertifikatų. Šie projektai išsamiai aprašyti „Weleda“ 2021 m. metinėje ir tvarumo ataskaitoje. 2022 m. „Weleda“ ir toliau palaikys „Bio-Stiftung Schweiz“ (Šveicarijos ekologinis fondas) Dirvožemio derlingumo fondo veiklą.

 

Weleda Annual and Sustainability Report 2021