Antroposofija

Antroposofiją kartu su bendraminčiais kolegomis sukūrė filosofas ir gamtos mokslininkas R. Steineris. Ši tyrimo metodika padarė įtaką kitoms disciplinoms, įskaitant švietimą, architektūrą, meną ir mediciną, o jos įtaka iki šiol kasdien matoma įmonėje „Weleda“.

Įkurė Rudolf Steiner

Antroposofija – visame pasaulyje naudojama tyrimo metodika, kurios ištakos – Europoje. Ji tyrinėja dvasingumą pasitelkdama mokslą, siūlo būdus, kaip geriau suprasti žmonių gyvenimo dėsnius ir atitinkamai elgtis, nurodydama formules ir siūlomus veiksmus įvairioms gyvenimo sritims. Ją sukūrė austrų gamtininkas, mokslininkas ir filosofas Rudolfas Steineris (1861–1925 m.). Jis buvo aistringas tyrinėtojas, puikiai išmanęs daugelį mokslo, prigimtinės teisės ir filosofinio mąstymo sričių.

Nuo mokslinio mastymo iki dvasinių pojūčių

Kitaip nei buvo įprasta tuometiniam mąstymui akademiniuose ir universitetiniuose sluoksniuose, R. Steineris žodį „antroposofija“ vartojo kalbėdamas apie dvasinės srities tyrinėjimą remiantis moksline ir dvasine patirtimi ir būtent tam jis paskyrė savo veiklą. Antroposofijos atspirties taškas – tikslus mokslinis mąstymas. Tuomet tikslūs tyrimų metodai, kurie kitu atveju apsiriboja materialiu pasauliu, naudojantis mokslu išplečiami iki dvasinių aspektų.

 

Antroposofiją galima apibūdinti taip: žmonės supranta pasaulį per savo pojūčius ir psichinius procesus – žinios, gautos remiantis šiais procesais, vadinamos antropologija. Antroposofija šį požiūrį išplėtė iki dvasinio lygmens, nes žmonės savo aplinką taip pat gali suvokti jausmais ir mintimis. R. Steineris pavadino antroposofiją „žmogaus išmintimi“, nes graikiškai anthropos reiškia „žmogus“, o sophia – „išmintis“.

R. Steineris toliau tęsė savo veiklą ir 1923 m. įsteigė Visuotinę antroposofų draugiją, kurios misija – palaikyti laisvą kultūrinį ir intelektinį gyvenimą bei skatinti mokslinius tyrimus dvasinėje srityje. Dvasinės srities tyrimams tik už kelių kilometrų nuo dabartinės „Weleda“ būstinės Arlesheime buvo įsteigta Dornacho dvasinio mokslo mokykla. Nuostabios architektūros mokyklos pastatas vadinamas Gėteanumu (Goetheanum). Tai antroposofijos centras, kurį R. Steineris sukūrė pats. Jame yra dvi 1 500 vietų renginių salės, galerija, auditorijos, biblioteka, knygynas ir administracinės antroposofų draugijos patalpos. Keletą kartų per metus čia vyksta konferencijos visuotinės svarbos temomis.

Antroposofijos įtaka "Weleda"

Antroposofijos tikslas – viso žmogaus vystymasis. Šiandien ji turi savo šakas daugelyje sričių, įskaitant švietimą, architektūrą, meną, mediciną ir žemės ūkį. R. Steinerio iniciatyva buvo įsteigtos Valdorfo mokyklos – dar vadinamos Steinerio mokyklomis ir darželiais, taip pat atsirado antroposofinė medicina, natūralios kūno priežiūros priemonės ir biodinaminis ūkininkavimas. Visi šie dalykai ir šiandien yra neatsiejami nuo dabartinės įmonės „Weleda“ veiklos.

 

Ar turėtume omenyje mūsų vaistinių preparatų ir natūralios kosmetikos gamybą, ar mūsų santykius su partneriais, tiekėjais ir darbuotojais, mes visada į žmones, visuomenę ir gamtą žiūrime kaip į holistinę visumą, kurią sieja ryšys tarp mūsų kasdienės veiklos ir gamtos.

 

Atraskite daugiau

Vyras su vizija

„Weleda“ filosofijos pradininkas ir dvasinis įkūrėjas.

Rudolfas Steineris

Ji teoriją pakeitė praktika

Įžvalgi moteris, turėjusi tvirtą medicininio gydymo reformos viziją.

Ita Wegmann

35 metus jis dirbo „Weleda“ direktoriumi

Savimi pasitikintis žmogus, inicijavęs antroposofinių vaistų ir kosmetikos gamybą.

Oskaras Schmiedelis