Rudolfas Steineris

„Weleda“ filosofijos pradininkas ir dvasinis įkūrėjas

Rudolfas Josephas Lorenzas Steineris (1861 m. vasario 25 arba 27 d. – 1925 m. kovo 30 d.) gimė dabartinės Kroatijos teritorijoje, bet dar būdamas kūdikis su tėvais persikėlė į Austriją. Jo tėvas buvo geležinkelio telegrafo operatorius, turintis tvirtas pažiūras, todėl Rudolfas buvo anksti pradėtas lavinti kaimo mokyklose ir namuose. Būdamas imlus ir dvasinio, ir materialaus pasaulio idėjoms, Rostoko universitete jis įgijo filosofijos daktaro laipsnį, o ir iki tol jau plačiai spausdino savo darbus literatūros ir filosofijos temomis. Tarp jo darbų buvo „Laisvės filosofija“ (The Philosophy of Freedom) ir „Žinių teorija, numanoma Gėtės pasaulio sampratoje“ (The Theory of Knowledge Implicit in Goethe's World-Conception). XX a. pradžioje jis sukūrė dvasinį judėjimą – antroposofiją. Šio judėjimo ištakos – vokiečių idealistų filosofijoje ir teosofijoje, skatinančioje individą pažvelgti į savo kūną, protą ir dvasią kaip į glaudžiai su mūsų pasauliu susijusius dalykus, t. y. kaip į bendrą holistinės sistemos dalį.

Nuo filosofijos iki mokslo ir dvasingumo

Pirmajame, labiau į filosofiją orientuotame šio judėjimo etape R. Steineris bandė rasti pusiausvyrą tarp mokslo ir dvasingumo. Tuometine filosofine veikla, kurią pavadino dvasiniu mokslu, jis siekė pritaikyti Vakarų filosofijos mąstymui būdingą aiškumą dvasiniams klausimams. Antrajame etape, apie 1907-uosius, jis dirbo įvairiose srityse, įskaitant meninę, pavyzdžiui, dramos ir judesio meno sritį, kurios ėmęsis sukūrė naują meno formą – euritmiją. Jo architektūrinę veiklą vainikavo Gėteanumas – kultūros centras, kuriame tilpo visos meno sritys. Trečiajame savo veiklos etape R. Steineris dirbo įgyvendindamas įvairius praktinius siekius, įskaitant Valdorfo pedagogiką, biodinaminį ūkininkavimą ir antroposofinę mediciną.

Naujas požiūris į mediciną

XX a. antrojo dešimtmečio pabaigoje R. Steineris pradėjo dirbti su medicinos gydytojais ir chemikais, siekdamas sukurti naują požiūrį į mediciną. 1921 m. gydytoja I. Wegman, chemikas O. Schmiedelis bei gydytojai ir farmacininkai, vadovaujami R. Steinerio, susibūrė nusprendę nustatyti, kaip gali panaudoti šią filosofiją pacientų poreikiams patenkinti. Jie suprato, kad žmogaus kūnas turi nepaprastą gebėjimą išgyti pats, bet kartais jam reikia šiek tiek padėti, todėl jie sukūrė asmeninį požiūrį į rūpinimąsi sveikata, kai naudojant natūralias sudedamąsias medžiagas skatinamas organizmo gijimas. Remdamiesi šiuo įsitikinimu ir giliomis mokslinėmis bei filosofinėmis žiniomis, jie įkūrė įmonę „Weleda“.

Didelė įtaka "Weleda"

Įmonei „Weleda“ R. Steineris ir jo absoliučiai originalus mąstymas yra gyvybiškai svarbūs. Net neidamas vadovaujamųjų pareigų, jis ir dr. I. Wegman priklausė vadinamajai Kontrollstelle, visapusei patariamajai grupei, kuria rėmėsi įmonės veikla. Jis taip pat buvo atsakingas už įmonės pavadinimą ir logotipą, kurį pats ir sukūrė.

 

Pirmiausia R. Steineris buvo žmogus, padaręs didžiausią įtaką intelektualiems ir dvasiniams „Weleda“ pagrindams. Jis turėjo naujo gydymo proceso viziją, pradedant jį vykdyti nuo būtinų antropologinių sąlygų ir baigiant konkrečių gydomųjų priemonių ir vaistų gamyba.

Atraskite daugiau

Ji teoriją pakeitę praktika

Įžvalgi moteris, turėjusi tvirtą medicininio gydymo reformos viziją.

Ita Wegmann

35 metus jis dirbo „Weleda“ direktoriumi

Savimi pasitikintis žmogus, inicijavęs antroposofinių vaistų ir kosmetikos gamybą.

Oskaras Schmiedelis