Aplinkos tvarumas

Antroposofinėmis Rudolfo Steinerio idėjomis besiremiantis rūpestingas ir dėmesingas požiūris į aplinką ir jos išteklius, per daugiau nei devynis dešimtmečius jau tapęs mūsų tradicija, įmonei „Weleda“ yra privalomas dalykas. Tačiau tuo mūsų atsakingas požiūris į aplinką nesibaigia. Jis apima biologinės įvairovės, žaliavų įsigijimo, gamtos išteklių naudojimo, tvarios pakuotės, vandens taupymo, atliekų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo klausimus.

Tvarus žaliavų naudojimas

„Weleda“, gamindama vaistines ir natūralias priežiūros priemones, naudoja apie 1 tūkst. žaliavų ir supranta, kad jų gavimo ir išgavimo būdai daro didelį poveikį biologinei įvairovei. Kartu pripažįstame, kad tik nepažeistų gamtos ekosistemų dirvožemyje kokybiškomis sąlygomis gali išaugti mums tinkamos gamtinės žaliavos. Štai kodėl daugiau nei 78 proc. mūsų naudojamų žaliavų tiekiama iš sertifikuotų ekologinių ir biodinaminių ūkių arba kontroliuojamų laukinių augalų rinkimo vietų, be to, šį skaičių nuolat siekiame didinti. Šis atsakingas požiūris į biologinę įvairovę ypač svarbus „Weleda“ – be biologinės įvairovės nebūtų jokių „Weleda“ produktų.

„Weleda“ pelnė tvaraus grožio apdovanojimą

2013 m. tvaraus grožio apdovanojimuose, organizuojamuose tarptautinės tyrimų ir konsultacijų agentūros „Organic Monitor“, „Weleda“ įteiktas tvarios lyderystės kategorijos apdovanojimas (Sustainability Leadership Award). Vertinimo komisija palankiai sutiko ir pripažino „Weleda“ holistinį tvaraus verslo modelį kaip gerosios patirties pavyzdį pramonės srityje. Nuo pat 1921 m., kai buvo įkurta „Weleda“, įmonė inicijavo novatoriškus projektus, kuriuose derėjo įvairūs tvarumo aspektai.

Aplinką tausojantis gamtinių išteklių naudojimas

Kaip ir kiekvienai įmonei, „Weleda“ gamybos procesui reikalingi vanduo ir energija. Mūsų darbuotojai įsipareigoję naudoti šiuos išteklius pagarbiai, todėl mes nuolat tobuliname procesus, pavyzdžiui, pakartotinai naudojame kondensatą, jis grąžinamas į vandens ciklą. Apskritai 2013 m. vandens suvartojimas kilogramui gaminamo produkto sumažėjo ketvirtadaliu (25 proc.).

 

Žinoma, mes stengiamės sumažinti įmonės energijos sąnaudas. Tai darome tiesioginiais ir netiesioginiais būdais: optimizuodami vėsinimo ir vėdinimo sistemas, sumažindami grindų ir biuro plotą, efektyviau panaudodami turimus aparatus ir kitas našumą gerinančias priemones.

 

„Weleda“ naudoja vis daugiau atsinaujinančiosios energijos. 2013 m. 50,7 proc. mūsų sunaudotos tiesioginės energijos ir 94,3 proc. netiesioginės energijos buvo gauta iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Biodinaminis ūkininkavimas

Įmonei „Weleda“ biodinaminis vaistinių augalų auginimas savais metodais išlieka įprasta veikla. Biodinaminis ūkininkavimas reiškia, kad žemės ūkis, gyvulininkystė, sėklų gavyba ir kraštovaizdžio priežiūra vykdoma vadovaujantis antroposofiniais principais. Visuose savo soduose, esančiuose Europoje ir visame pasaulyje, diegiame šiuos biodinaminius metodus, kad gautume aukštos kokybės žaliavų ir kartu papildytume bei prižiūrėtume žemę, daugybę joje gyvenančių bendrijų nuo mikrobų iki laukinių gyvūnų.

„Weleda“ ir „Whole Foods“ puikiai dera įvairiais lygmenimis. Ši partnerystė tęsiasi ilgą laiką ir yra labai natūrali. Abiem įmonėms svarbiausi dalykai – atsakomybė ir rūpestis dėl produktų sudedamųjų dalių įsigijimo šaltinio ir apskritai mūsų planetos gerovė. Produktų kokybė įspūdinga. Būtų galima diegti naujoves, kaip pateikti produktus į rinką ir paprastai pranešti apie jų ypatumus. Biodinaminės sudedamosios medžiagos unikalios. Juk parduotuvių lentynose nėra daug produktų, pagamintų pagal biodinaminio ūkininkavimo metodus, sudarančius verslo pagrindą.“

Maren Giuliano, "Whole Foods"

Tvarios pakuotės

Mūsų tvarios pakuotės turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Žinoma, produktai jose turi būti saugūs, jos turi būti pagamintos iš tvarių medžiagų ir būti perdirbamos pasibaigus jų naudojimo laikui. Šiuo metu nėra idealaus sprendimo, atitinkančio visus šiuos reikalavimus. Kol tęsia būsimų sprendimų tyrimus, „Weleda“ stengiasi naudoti kuo tvaresnes pakuotes. 2012 m. sudarėme bendrą skyrių komandą, turėjusią ieškoti naujų sprendimų dėl pakuočių. Taip buvo rasti ir tuoj pat įgyvendinti siekiai: naudoti kuo daugiau vartotojui panaudojus perdirbtų medžiagų, kuo dažniau naudoti Miškų valdymo tarybos sertifikuotas dėžes, pereiti nuo metalo folijos prie spalvinio spausdinimo. Taip pat svarstome pakeisti mus simbolizuojančius mėlyno stiklo buteliukus į nedidelį poveikį aplinkai darančius plastikinius. Juos lengviau perdirbti, be to, gabenant tokio svorio pakuotes susidaro mažesnės aplinkosaugos sąnaudos. Vyksta reguliarios diskusijos su pakuočių gamintojais ir ekspertais, todėl pakuotės nuolat tobulinamos.

Atraskite daugiau

Vertės kūrimas

Tvari ekonomika yra ta, kurioje žemės ištekliai nėra naudojami greičiau, nei gamta juos atnaujina.

Ekoniminis tvarumas

Etiškas elgesys

„Weleda“ yra atsakinga už vietas, kuriose dirbame, ir žmones, padedančius gaminti mūsų produktus.

Socialinis tvarumas