Ekonominis tvarumas

Tvari ekonomika reiškia, kad žemės ištekliai nenaudojami greičiau, nei juos atnaujina gamta.

Pelningumas – vešančių ekosistemų ir klestinčių bendruomenių rezultatas. Nauda dalijamasi sąžiningai. „Weleda“ įmonei etiška ir vertę kurianti ekonomika ne vien tik posakis – tai verslo pagrindas veikiant kartu su jį įgyvendinti padedančiais žmonėmis.

Vertę kurianti ekonomika

Mūsų nuomone, tvari ekonomika kuriama remiantis etikos principais, naujovėmis, investicijomis, tvirtu finansiniu pagrindu ir kuo efektyviau naudojant turimus išteklius. Jos tikslas – skatinti šių išteklių naudojimą taip, kad jis būtų veiksmingas, atsakingas ir teikiantis ilgalaikę naudą, be to, nuolat duodantis pelno. Norėdama padidinti įmonės vertę, „Weleda“ orientuojasi ir į klientus, ir į darbuotojus – jų asmeninį tobulėjimą, sveikatą ir subalansuoto gyvenimo būdo poreikį, įskaitant fizinę savijautą. Tai mūsų etiškos ir vertę kuriančios ekonomikos apibrėžimas.

Pelnas ir investicijos

Įžvalgiai suvokiamas verslas lemia ekonominę „Weleda“ orientaciją. Siekiant palaikyti „Weleda“ viziją būtina užtikrinti ilgalaikį įmonės nepriklausomumą ir savarankiškumą. Tačiau nepasiekus ekonominės sėkmės neįmanoma įgyvendinti tvaraus verslo strategijos. Norint investuoti į socialinį ir aplinkos tvarumą, iš verslo reikia gauti pelno.

Rizikos mažinimas

Atsakingai vystydama verslą „Weleda“ gerina įmonės pajėgumą susidoroti su rizika, susijusia su elgesiu rinkoje, aplinkosaugos klausimais, santykiais su darbuotojais, interesų grupėmis ir suinteresuotosiomis šalimis. Tai padeda kurti tvarią vertę ir ją paskirstyti: darbuotojams – kaip uždarbį, investuotojams – dividendus, o platesnei šalių, kuriose dirbame, visuomenei – per mūsų sumokamus mokesčius.

„Weleda“ savo darbuotojus laiko verslo partneriais, dalyvaujančiais vystant verslą. Mums nepaprastai svarbu palaikyti ir skatinti kiekvieno žmogaus asmeninės atsakomybės ir savimonės jausmą.

Pridėtinė vertė

Pridėtinė vertė įmonei

„Weleda“ verslo veikla kuria vertę įmonei, o mūsų pridėtinės vertės mokesčio deklaracija rodo „Weleda“ grupės indėlį į privačiąsias ir viešąsias pajamas. Joje taip pat matomos sąnaudos, kuriomis „Weleda“ pasiekė savo įmonės veiklos rezultatų, ir kaip buvo paskirstyta pridėtinė vertė. Per 2013 finansinius metus verslo veiklos rezultatai pagerėjo. Tai matyti iš grupės verslo rodiklių padidėjimo 16,8 mln. eurų ir 343,9 mln. eurų metinės apyvartos. Atskaičius išankstinius mokėjimus, „Weleda“ grupės pridėtinė vertė sudarė 134,9 mln. eurų.

Pridetinė vertė darbuotojams

Pridėtinė vertė kiekvienam „Weleda“ grupės darbuotojui sudarė 71 704 eurus. 

Pridetinė vertė bendruomenėms

2013 m. neatlygintinai paramai ir panašiai labdarai, iš kurios 1,5 mln. eurų buvo skirta Dornacho dvasinio mokymo mokyklai, ir vėl buvo išleista septyniaženklė suma.

Pridetinė vertė viešoms instituvijoms

Valdžios institucijos sumokėjus mokesčius gavo 8,9 mln. eurų pridėtinės vertės. 

Pridetinė vertė kreditoriams, investuotojams, akcininkams

2013 m. kreditoriams kaip palūkanos buvo paskirstyta 4,4 mln. eurų suma ir išmokėti 5 proc. dividendai akcininkams.

Dar įdomesnės temos

Sekmės istorija, kuri remiasi tvirtais principais

Mūsų produktai yra skirti palaikyti žmonių asmeninį tobulėjimą bei išlaikyti, skatinti, atstatyti jų sveikatą ir pastangas pasiekti subalansuotą gyvenimo būdą.

Kas mes esame

Grožis tarp kūno, proto ir sielos

Mūsų pažadas yra gražinti įkvėpimą jūsų kūnui, protui bei sielai. Taip pat mes palaikome jus ieškant asmeninio balanso bei gyvybingumo šaltinio.

Natūralus grožis

Integruotos medicinos sistema

Mes statome savo žinias bei praktiką antroposofinės medicinos principais, kurią įkūrė filosofas Rudolf Steiner ir medicinos daktarė Ita Wegmann.

Holistinė sveikata

Kompanija įkvėpta antroposofijos

Iki pat šios dienos „Weleda“ lieka ištikima dvasiniams savo steigėjų principams, kurių tvirtai laikosi.

Mūsų paveldas