Socialinis tvarumas

Etiška veikla

„Weleda“ yra atsakinga už vietas, kuriose dirbame, ir žmones, padedančius gaminti mūsų produktus. Asmenų ir organizacijų pastangos būti socialiai atsakingiems teigiamai veikia vystymąsi, verslą ir visuomenę. Kaip į socialinius aspektus orientuotai įmonei, mums taip pat svarbus darbuotojų, tiekėjų ir partnerių saugumas, asmeninis tobulėjimas ir bendra sveikata. Tai padeda užtikrinti minimalius socialinius standartus, sąžiningas kainas ir ilgalaikius susitarimus.

2011 m. spalio mėnesį „Weleda“ tapo visateise Etiškos bioprekybos sąjungos (Union for Ethical Biotrade (UEBT) nare. Tai pelno nesiekianti organizacija, užtikrinanti, kad būtų laikomasi visame pasaulyje pripažįstamo tvaraus žaliavų įsigijimo ir naudojimo standarto. Ši narystė dar kartą patvirtino etiškos „Weleda“ verslo praktikos principus, o mes įsipareigojome taikyti UEBT standartą įsigydami žaliavas. UEBT vertybės, pavyzdžiui, išsaugojimas, tausus biologinės įvairovės naudojimas ir sąžiningas užmokestis kiekvienam tiekimo grandinės dalyviui, atitinka pačios įmonės „Weleda“ ilgamečius principus.

 

Kai galima susitarti dėl minimalaus darbo užmokesčio, „Weleda“ visada užtikrina tinkamas pagrindines visų tiekimo partnerių pajamas. Trejus metus atliekamas UEBT auditas numato laipsnišką visų tiekėjų integraciją. Mes siekiame su tiekėjais sudaryti ilgalaikes sutartis, nes tai padeda abiem pusėms patikimai planuoti, o mūsų tiekimo partneriams suteikiamas dar vienas sąžiningos prekybos sertifikatas, kad jie galėtų plačiau reklamuoti savo produktus.

Bendruomenės, partneriai ir akcininkai

„Weleda“ daugelyje šalių palaiko gerus santykius ir bendradarbiauja su bendruomenėmis ir vietos institucijomis. Mes dirbame su tais vietiniais partneriais, kurių darbuotojai reguliariai apmokomi, jiems mokamas sąžiningas atlyginimas. Tarp jų – kooperatyvas Maroke, tiekiantis aukštos kokybės arganų aliejų „Weleda“ odos priežiūros priemonių linijai su granatais, šeimos verslas Meksikoje, gaminantis sezamų aliejų įvairioms veido odos priežiūros priemonių linijoms, ir migdolų aliejų spaudžiantis kooperatyvas Ispanijoje. Siekdami prisitaikyti prie kintančių sąlygų žaliavų ir paslaugų tiekimo grandinėje, mes ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais ir akcininkais.

Profesinis tobulėjimas bei darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyra

„Weleda“ įmonei socialinis tvarumas reiškia ir atsakomybę už savo pačios darbuotojus. „Weleda“ laiko save žmogaus tobulėjimo, grindžiamo bendromis užduotimis, vieta. Užtikrinant patikimą, profesionalų bendradarbiavimą labai svarbi socialinė vadovų kompetencija. Todėl 2013 m. pradėjome įgyvendinti programą „Dėmesio centre – valdymas“ (angl. Management in Focus). Jos tikslas – įdiegti privalomus valdymo standartus ir kartu padėti vadovams. Iki 2016 m. šią programą baigs visi „Weleda“ vadovai.

 

„Weleda“ rūpinasi 1 900 darbuotojų tobulėjimo galimybėmis. Kad būtų išlaikoma pusiausvyra tarp darbo ir šeimos gyvenimo, teikiame nemažai pagalbos darbuotojams paslaugų, įskaitant įmonei priklausančius dienos priežiūros centrus Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Jaunųjų talentų skatinimas

Įmonei „Weleda“ svarbus ir mokinių bei jaunųjų talentų rėmimas, todėl vykdome įvairią veiklą – rengiame profesinius mokymus ir bendradarbiaujame su universitetais. Tai mums suteikia naujų įgūdžių. Mokiniai dalyvauja bendrose ekskursijose, pavyzdžiui, į „Demeter“ ūkį, tarptautines mokymo kavines, antroposofiniuose seminaruose ir papildomuose mokymuose. 2013 m. Vokietijoje mokiniai pradėjo valdyti „jaunimo įmonę“, siekdami susipažinti su visais procesais steigiant įmonę ir pateikiant rinkai produktą. Jie sukūrė „Weleda“ muilą, kuris jau parduodamas Vokietijoje.

Atraskite daugiau

Kurti vertę

Tvari ekonomika yra ta, kurioje žemės ištekliai nėra naudojami greičiau, nei gamta juos atnaujina.

Ekonominis tvarumas

Atsakomybių laikymasis

Mūsų įsipareigojimas aplinkai svyruoja tarp biologinės įvairovės klausimų, natūralių medžiagų panaudojimo, tvarių pakuočių kūrimo.

Aplinkos tvarumas