Mūsų įsipareigojimas žmonėms ir biologinei įvairovei

„Weleda“ padeda pasauliui, kuriame kovoja žmonės ir biologinė įvairovė. UEBT etiketė „SOURCING WITH RESPECT“ patvirtina, kad auginant, nuimant derlių ir vėliau apdorojant mūsų naudojamas natūralias sudedamąsias medžiagas saugoma biologinė įvairovė. Ji taip pat parodo mūsų įsipareigojimą mokėti sąžiningus atlyginimus visiems mūsų tiekimo grandinei priklausantiems asmenims ir elgtis su jais pagarbiai.

Ką reiškia Etiškos bioprekybos sąjungos (Union for Ethical BioTrade, UEBT) etiketė „SOURCING WITH RESPECT“?

Etiškos bioprekybos sąjungos išduota UEBT etiketė sertifikuoja visus mūsų veiksmus, susijusius su natūralioje „Weleda“ kosmetikoje naudojamų natūralių sudedamųjų medžiagų išgavimu. Ji garantuoja vartotojams, kad mums rūpi žmonės ir biologinė įvairovė: dirva, mikroorganizmai, vanduo ir oras, taip pat augalai, gyvūnai ir žmonės, dalyvaujantys mūsų natūralių sudedamųjų medžiagų išgavimo procese.

Tačiau etiketė nesuteikia sertifikato nei produktui, nei atskiroms žaliavoms.

Kaip mes saugome buveines, kuriose mūsų natūralios medžiagos auga?

Mes prisiimame atsakomybę už žmones, kurie augina, nuima derlių ir apdoroja mūsų naudojamas natūralias sudedamąsias medžiagas. Tik dirbdami kartu galime užtikrinti, kad šios buveinės būtų ne išnaudojamos, o naudojamos tvariai ir saugomos. Būtent tai ir reiškia UEBT etiketė. „Weleda“ yra viena pirmųjų kompanijų pasaulyje, kurios gaminiai pažymėti UEBT etiketėmis.

Rik Kutsch Lojenga, UEBT vykdomasis direktorius ir etiško natūralių sudedamųjų medžiagų tiekimo ekspertas:

Labai didžiuojamės, kad „Weleda“ gavo UEBT etiško tiekimo sistemos sertifikatą ir bus vienas pirmųjų prekių ženklų, užklijuosiančių UEBT pasitikėjimo ženklą ant savo produktų. Atitikdama tarptautiniu mastu pripažįstamą standartą, įmonė garantuoja vartotojams, kad, išgaunant žaliavas, biologinė įvairovė saugoma ir naudojama tvariai, o su visais grandinės partneriais elgiamasi teisingai ir atsiskaitoma sąžiningai.“

Kokiais principais grindžiamas mūsų verslas?

UEBT standartą apibūdina 7 pagrindiniai kriterijai:

1. Biologinės įvairovės išsaugojimas

2. Tvarus biologinės įvairovės naudojimas

3. Sąžiningas ir teisingas iš biologinės įvairovės gaunamos naudos paskirstymas

4. Socialinis ir ekonominis tvarumas (gamybos, finansų ir rinkos valdymas)

5. Nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų laikymasis

6. Pagarba bioprekybos veikloje dalyvaujančių subjektų teisėms

7. Žemės valdymo, naudojimo teisių ir prieigos prie natūralių gamtos išteklių skaidrumas

Kas yra UEBT?

UEBT – Etiškos bioprekybos sąjunga ( https://www.uebt.org/) – tai ne pelno asociacija, skatinanti tvarų žaliavų naudojimą. Asociacija siekia atkurti gamtą ir užtikrinti žmonėms geresnę ateitį, rūpindamasi, kad būtų etiškai naudojamos žaliavos ir išsaugoma biologinė įvairovė. UEBT tikslas – padėti kurti pasaulį, kuriame klesti ir žmonės, ir biologinė įvairovė.

Kodėl „Weleda“ pasirinko UEBT?

Palyginti su kitais galimais sertifikatais, UEBT standartas atsižvelgia į socialinius, ekologinius ir ekonominius kriterijus. Atitikdami šiuos kriterijus, prisiimame aktyvų vaidmenį saugant mūsų ekosistemų įvairovę. Suteikiame buveinę gyvūnams ir augalams, taip pat padedame žmonėms visame pasaulyje gyventi orų ir sveiką gyvenimą. Saugome natūralius išteklius, kad ateities kartoms suteiktume tvirtą gyvenimo pagrindą.

Kaip „Weleda“ remia vietos bendruomenes?

  • Šiuo metu puoselėjame maždaug 50 ilgalaikių kultivavimo partnerysčių visame pasaulyje.

  • Remiame vietos projektus suteikdami papildomą paramą bendruomenėms medžiagų išgavimo vietovėse, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo srityse.

  • Socialinis tvarumas – tai gerokai daugiau negu sąžiningas atlygis. Tokie aspektai kaip apsauga nuo diskriminacijos ir vaikų ar priverstinio darbo, teisių į asociaciją užtikrinimas ir darbo saugos bei darbo teisės skatinimas yra daugybės tarptautinių reglamentų, kuriais remiasi UEBT standartas, pavyzdžiai.

  • Ūkininkams mokamos sąžiningos sumos, kurios padengia geriausių praktikų įgyvendinimo išlaidas ir leidžia jiems pagerinti savo ir savo bendruomenių gyvenimo kokybę.

  • Vietos maisto sauga negali atsidurti pavojuje dėl mūsų medžiagų išgavimo veiklos. Peržiūrime savo tiekimo grandines pagal šiuos principus ir imamės veiksmų, jei to reikia.

  • Pritaikome savo praktikas pagal šį didelius reikalavimus keliantį standartą, atliekame kontrolės auditus, jei to reikia, ir imamės priemonių situacijai gerinti kartu su savo vietos partneriais.

  • Taip pat užtikriname, kad būtų palaikoma kultūrinė laisvė ir vietinių bendruomenių žinios apie biologinę įvairovę.

Kaip „Weleda“ įsipareigoja saugoti biologinę įvairovę?

  • Reikalaujame savo partnerių gauti informaciją apie nykstančias rūšis išgavimo vietovėje, pavyzdžiui, iš gamtosaugos ministerijų ir vietos NVO. Remdamiesi šia informacija, galime imtis atitinkamų priemonių, kad užkirstume kelią pavojuje atsidūrusioms rūšims ar aktyviai įsitrauktume į vykdomus projektus, skirtus biologinei įvairovei apsaugoti. Pavyzdžiui, pagal Konvenciją dėl tarptautinės prekybos nykstančiomis rūšimis (Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, https://www.cites.org/), gauname tokių retų ir saugomų rūšių augalų kaip arnikos iš tvarių ir sertifikuotų organinės gamybos įmonių. Mūsų projektas remia ne tik biologinę įvairovę, bet ir vietos ūkininkus.

  • Padedame savo partneriams pereiti prie organinio ūkininkavimo – be pesticidų ir monokultūrų.

  • Skatiname savo kultivavimo partnerius sodinti gėlių lysves ir gyvatvores, kurios suteikia buveinę daugybei vabzdžių.

Mūsų įsipareigojimai dėl etiško gamtinių žaliavų tiekimo

Pavyzdžio rodymas:

Vis daugiau vartotojų sąmoningai renkasi natūralią kosmetiką „Weleda“. Šis augantis poreikis leidžia mums daryti dar didesnį teigiamą poveikį žmonėms ir biologinei įvairovei savo tiekimo grandinėse. UEBT sertifikatas „SOURCING WITH RESPECT“ yra svarbus priedas šiuo klausimu. Mūsų vizija – kad vis daugiau įmonių prisijungtų prie mūsų einant šiuo etiško tiekimo keliu: dėl jų pačių, dėl vartotojų ir dėl mūsų planetos.