„Weleda“ gavo „B Corp“ sertifikatą

woman smelling flower

„Weleda“ jau 100 metų yra įsipareigojusi gamtai ir žmonėms. Tarptautinė ne pelno organizacija „B Lab“ patvirtino, kad vadovaudamiesi savo verslo kultūra darome pasaulį geresnį.

Kas yra „B Lab“ ir „B Corp“?

BCorp logo

Verslas, kaip būdas skleisti gėrį – tai pagrindinė „B Lab“ vizija. 2006 m. JAV įkurta ne pelno organizacija suteikia komercinėms bendrovėms „B korporacijos“ sertifikatą – trumpiau „B Corp“. Raidė „B“ nurodo šių verslų „naudingumą“ (angl. benefit) ir „naudą visuomenei bei aplinkai“. Šiandien pasaulinės „B Corp“ bendruomenės nariai dirba kartu, kad mūsų planeta taptų geresne vieta. Kaip jie tai daro? Išbandydami verslo veiksmų poveikį. Susidomėjusios bendrovės turi įveikti griežtą sertifikavimo procesą ir atitikti rimtus kriterijus: Kokiomis vertybėmis vadovaujasi taikydama savo valdymo stilių? Kokių teisių turi darbuotojai? Kokią įtaką daro aplinkai, visuomenei ir klientams? Bendrovė, turinti „B Corp“ sertifikato statusą, derindama pelną ir veiklos tikslą, atitinka aukščiausius patikrintų su socialine ir aplinkosaugine veikla susijusių rodiklių standartus.

Pasaulinio judėjimo tikslai ir vertybės

woman in sun

„B Lab“ sieja bendroves, dirbančias dėl vieno bendro tikslo: sukurti tvaresnę ir labiau visų poreikius atitinkančią ekonomiką. „Bendro gėrio siekis – tai paradigmos pokytis, – įsitikinęs dr. Stefanas Siemeris, „Weleda“ tvarumo padalinio vadovas. – Pelnas išlieka svarbiu tikslu, tačiau niekada neturime jo siekti kenkdami žmonėms, gyvūnams ar aplinkai.“

B korporacijos prisiima ilgalaikį įsipareigojimą nuolat tobulėti: kas trejus metus jos turi iš naujo įveikti sertifikavimo procesą ir atitikti vis ambicingesnius standartus. Tikslo esmė – ne būti mažiau blogiems, o kaip tik – teikti daugiau naudos žmonėms ir aplinkai, taikant pavyzdinę verslo praktiką. B korporacijos pagal apibrėžimą yra socialinės įmonės, kurios savo pelną naudoja tam, kad kurtų vertę visuomenei.

Kaip bendrovės gauna „B Corp“ sertifikatą?

Norėdamos gauti „B Corp“ sertifikatą, bendrovės dirba su „B Lab“, kad įvertintų savo verslą iki pačių smulkiausių detalių. Proceso pagrindas – „B poveikio vertinimas“ (angl. B Impact Assessment). Šis įrankis vertina, kaip verslo sprendimai veikia visas suinteresuotąsias šalis: akcininkus, darbuotojus, klientus ir tiekėjus. Jei vertinimo balas yra aukštesnis nei 80, bendrovė turi galimybę žengti kitą žingsnį sertifikavimo link. Esminį vaidmenį atlieka teisinė atsakomybė: pavyzdžiui, „Weleda“ savininkų nutarimu, bendro gėrio ir ekologinės gerovės siekis dabar yra įtvirtinti ir mūsų įstatuose. Sertifikuotos bendrovės palaiko „B Corp“ judėjimą, kasmet sumokėdamos sertifikavimo įnašą, pasirašo „B Corp“ tarpusavio priklausomybės deklaraciją ir sutinka su sutarties sąlygomis. 

B Corp“ sertifikatu pripažįstamos tos bendrovės, kurios veikia atsakingai, yra ekologiškai tvarios ir socialiai teisingos.

Dr. Stefanas Siemeris, Tvarumo padalinio vadovas

woman with poster
lavender
woman touching flowers

Ką šis sertifikatas reiškia bendrovei „Weleda“?

Mes visada buvome įsipareigoję siekti tvarumo. Būdama į tikslą orientuota bendrovė, siekiame ateities, kuri būtų ekologiškai tvari ir socialiai teisinga. Savo lėšas investuojame į etiškus bankus. „B Lab“ įvertino mūsų sertifikuotą natūralią kosmetiką „Weleda“ ir lygiaverčius santykius, kuriuos palaikome su savo kultivavimo partneriais. Todėl įgyti „B Corp“ sertifikatą mums buvo kitas logiškas žingsnis, kad savo vertybes dar efektyviau galėtume taikyti praktiškai. Užuot ėmęsi daugybės individualių priemonių, kaip kad tai darėme anksčiau, pradėjome ambicingą holistinę klimato apsaugos programą.

Mūsų aplinkosaugos programa

Iki 2021 m. pabaigos siekėme, kad mūsų poveikis klimatui taptų neutralus. Visų pirma mūsų pastangos nukreiptos į mūsų pastatus, gamybos objektus ir transportą. Nuo 2022 m. tobuliname visų „Weleda“ produktų aplinkosauginio poveikio aspektą. Tai sudaro inovatyvių transportavimo, tiekimo grandinių, žaliavų auginimo, pakavimo, gamybos ir šalinimo sprendimų paiešką. Iki 2025-ųjų siekiame stipriai sumažinti savo išskiriamos anglies dioksido pėdsaką ir savo produkcijos naudojimo metu daromą poveikį aplinkai (pavyzdžiui, atsisakyti naudoti karštą vandenį). Taikydami savo Vieno procento programą, mes investuojame į kovą su klimato kaita, dirvožemio kokybės gerinimą ir biologinės įvairovės apsaugą.

Mūsų įsipareigojimas pasaulio bendruomenei

hands reaching out for sun

Kaip „B Corp“ bendruomenės dalis, mes norime imtis aktyvaus vaidmens ir būti pavyzdžiu. To išraiška – atviras dalijimasis savo patirtimi su visu „B Corp“ judėjimu. Mes konsultuojame ir palaikome kitus verslo lyderius, kuriuos domina galimybė įgyti sertifikatą. Paskaitų, seminarų ir vidinių darbo grupių veiklos metu mes prisidedame savo įžvalgomis ir patirtimi. Taip pat labai svarbu visa tai daryti ir politiniu lygmeniu, todėl aktyviai siekiame dialogo su tais, kurie priima sprendimus. „Mes visi žinome svarbiausias šio pasaulio tvarumo problemas, – sako Stefanas Siemeris. – Kaip globalus judėjimas, B korporacijos parodo, kad finansiniai, socialiniai ir aplinkosauginiai tikslai gali būti pasiekiami vienu metu ir būti naudingi visiems.“

Nuo 2020-ųjų B Corp sertifikuotos įmonės pasaulyje išsaugojo

200000
hektarų žemės
16
milijonų tonų anglies
225
milijonus litrų vandens

Faktai ir akcentai

  • B Lab“ yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2006 m. JAV.
  • Šiuo metu visame pasaulyje yra daugiau nei 4 000 vadinamųjų „B korporacijų“, veikiančių per 150-yje pramonės šakų 77-iose šalyse.
  • „B Corp“ sertifikatą turi šie tarptautiniai prekių ženklai: „Patagonia“, „Fairphone“, „Hootsuite“ ir „Ben & Jerry’s“.
  • Pasaulinis „B Corp“ judėjimas taip pat bendradarbiauja su miestais, iniciatyva „Cities Can B“ siekdamas paskatinti teigiamus pokyčius. Vykdo bendrus projektus su Edinburgu, Kordoba, Barselona, Santjagu, Mendosa, Rio de 
  • Žaneiru, Kordoba ir Asunsjonu.
  • 2020 m. „B Corp“ visame pasaulyje apsaugojo 200 000 hektarų žemės, kompensavo 16 mln. tonų anglies dioksido ir išsaugojo 225 mln. litrų vandens.
  • Nuo 2015-ųjų „B Lab Europe“ kuruoja daugiau nei 400 augintojų, sertifikuotų kaip „B korporacijos“, tinklą devyniose žemyninės Europos šalyse, įskaitant Prancūziją, Daniją, Italiją ir Ispaniją.