Žaliavomis apsirūpiname etiškai ir tvariai

Esame įsipareigoję užtikrinti, kad mūsų naudojamos žaliavos būtų išgaunamos tvariai. Štai dėl ko nuo 2018 m. turime Etiškos bioprekybos sąjungos (UEBT) sertifikatą.

Tvari ir teisinga tiekimo grandinė

Įsigydami mūsų natūralius odos priežiūros produktus, prisidedate prie pasaulio, kuriame gali klestėti ir žmonės, ir biologinė įvairovė. Mes ne tik užtikriname, kad mūsų natūralios žaliavos būtų auginamos ekologiškai ar pagal biodinaminius principus, bet ir tai, kad su žmonėmis, kurie jas augina ir surenka, būtų elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai. Taip pat norime turėti galimybę atsekti savo natūralių žaliavų pirminių šaltinių kilmę. Būdami Etiškos bioprekybos sąjungos (UEBT) nariai, laikomės griežtų socialinių, ekonominių ir ekologinių organizacijos kriterijų. Jos deklaruojamos vertybės teikia naudą tiek žmonėms, tiek mūsų planetai.

Mūsų įsipareigojimas tvariai apsirūpinti žaliavomis

Daugiau nei 80 proc. mūsų sertifikuotų žaliavų auginamos sertifikuotuose ekologiniuose ir, kur įmanoma, biodinaminiuose ūkiuose. Kasmet stengiamės šį procentą didinti, kurdami naujas partnerystes su sertifikuotais ekologiškų produktų gamintojais ir naujais ekologinio bei biodinaminio ūkininkavimo projektais. Taip pat skiriame didelį dėmesį savo sudedamųjų medžiagų kokybei. Daugumą augalų, kuriuos naudojame savo natūraliai kosmetikai ir vaistiniams preparatams, užsiauginame savo soduose. Žaliavų įsigyjame ir per savo ilgamečius partnerius

Mūsų vizija – tapti savo pramonės šakos etalonine kompanija, gebančia etiškai ir tvariai apsirūpinti žaliavomis.

„Weleda“ žaliavos: faktai ir skaičiai

100
procentų - tiek „Weleda“ natūralios kosmetikos produktų tiekimo grandinių yra audituojamos pagal UEBT standartą
250
kvadratinių metrų - tokiame plote „Weleda“ visame pasaulyje praktikuoja ekologinį auginimą • 80 % – toks yra vidutinis „Weleda“ naudojamų sertifikuojamų žaliavų kiekis
80
proecentų - toks yra vidutinis „Weleda“ naudojamų sertifikuojamų žaliavų kiekis
1000
tiek natūralių medžiagų sudaro „Weleda“ produktų pagrindą

Pagrindinis prioritetas – etiškos žaliavos

Norime, kad jūs tiksliai žinotumėte, ką gaunate iš mūsų. Štai dėl ko nuo 2011 m. esame visateisiai UEBT nariai ir užtikriname, kad visos mūsų natūralių žaliavų tiekimo grandinės atitiktų organizacijos standartus – iki pačios augalų šaltinių kilmės. 2018 m. įgijome UEBT sertifikatą „Sourcing with Respect“. Šis standartas skatina tvarią vietos plėtrą, biologinės įvairovės apsaugą ir sąmoningą jos naudojimą. Vieną iš UEBT sertifikavimo proceso dalių sudaro visų mūsų natūralios kosmetikos produktams naudojamų žaliavų tiekimo grandinių auditas. UEBT ženklu mes garantuojame, kad geriausiu įmanomu būdu saugome ir tvariai naudojamės biologine įvairove tiek augindami augalus, tiek juos surinkdami, tiek vėliau perdirbdami. Taip pat esame įsipareigoję teisingai ir sąžiningai elgtis su visais savo kultivavimo partneriais, gerbti žmogaus ir darbo teises bei remti bendruomenės vystymąsi.

Etiškos bioprekybos sąjunga

Etiškos bioprekybos sąjunga (UEBT) yra ne pelno asociacija, turinti tikslą padėti kurti tokį pasaulį, kuriame klesti ir žmonės, ir biologinė įvairovė. Asociacija rūpinasi, kad būtų etiškai naudojamos žaliavos ir išsaugoma biologinė įvairovė, taip ji siekia atkurti gamtą ir užtikrinti žmonėms geresnę ateitį. Įkurta kaip Jungtinių Tautų iniciatyva, palaiko stiprius ryšius su JT organizacijomis. Pavyzdžiui: Konvencija dėl biologinės įvairovės (Convention on Biological Diversity, CBD) ir Konferencija prekybos ir vystymo klausimais (BioTrade Initiative of the Conference on Trade and Development, UNCTAD).

7 UEBT standarto principai

  1. Biologinės įvairovės išsaugojimas
  2. Tvarus biologinės įvairovės naudojimas
  3. Sąžiningas ir teisingas iš biologinės įvairovės gaunamos naudos paskirstymas
  4. Socialinis ir ekonominis tvarumas (gamybos, finansų ir rinkos valdymas)
  5. Nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų laikymasis
  6. Pagarba „BioTrade“ veiklose dalyvaujančių subjektų teisėms
  7. Žemės valdymo, naudojimo teisių ir prieigos prie natūralių gamtos išteklių skaidrumas

Kokie yra mūsų žaliavų šaltiniai?

Kvapiosios levandos iš Moldovos

Moldovos laukai nusėti ryškiai violetiniais kvapniais levandų žiedais. Šių laukų pakraščiuose mobilūs distiliavimo įrenginiai šviežiai surinktus augalus perdirba į eterinį aliejų. Vos prieš 20 metų Moldovoje praktiškai nebuvo levandų rinkos. Šiandien ji tiekia mums didžiulius kiekius levandų, kurių reikia gaminant natūralius „Weleda“ odos priežiūros produktus. Nuostabu stebėti, kas vyksta šiame regione: mūsų partneris greta laukų esančiame ežerėlyje įveisė daugiau žuvų, iškirto užžėlusias nendres ir pastatė avilių. Juk svarbu ne tik dirvožemio kokybė, bet ir biologinė įvairovė. Tik tada gamta gali būti sveika. Štai dėl ko šiuo metu dirbame su vietiniais ūkininkais, norėdami padėti jiems pereiti prie biodinaminio ūkio principų.

Vertingasis santalų aliejus iš Naujosios Kaledonijos

Santalų aliejus, kurį naudojame kaip aromatą kai kuriuose savo produktuose, išgaunamas vienoje iš Naujosios Kaledonijos salų, esančioje Ramiojo vandenyno pietuose. Aliejus spaudžiamas iš santalų medienos. Kadangi santalai labai reti, kiekvienas medis yra pažymėtas GPS jutikliu, taip siekiant išvengti nelegalių kirtimų. Žmonės su šiuo gamtos turtu elgiasi atsargiai. Norint patikrinti, ar medis pakankamai subrendęs, kad būtų pjaunamas, jo žievėje išgręžiama nedidelė skylutė. Tada skylutė vėl užlipdoma derva, kad medis, jei dar reikia, galėtų toliau augti. Mes buvome ten, kai medžiai buvo pjaunami, aplankėme lentpjūvę ir aliejaus spaudyklą, stebėjome, kaip iš minkštų medienos gabalų išgaunamas aromatingas santalų aliejus.

Laukinių arnikų rinkimas

Ko gero, didžiausią Europoje laukinių arnikų telkinį galima aptikti Karpatų kalnuose, Rumunijoje. „Weleda“ padeda apsaugoti šiuos išteklius ir palaiko vietinius žmones. Paprastai vien tik pieva ūkininkui duoda nedaug naudos. Tačiau jei pievoje auga arnikos, ji gali tapti papildomų pajamų šaltiniu ir paskatinti savininką palikti ją pirminės būklės. Šie laukiniai augalai renkami ir apdorojami laikantis griežtų tvarumo ir kokybės standartų, kuriuos vietiniai rinkėjai sužino dalyvaudami mokymuose.

Ratanijos iš Andų

Kiekvienais metais viena Peru šeima leidžiasi į ilgą kelionę po Andų lygumas tam, kad pririnktų „Weledai“ ratanijų ir jų šaknų. Žinoma, mes turime leidimą rinkti laukinius augalus, nes mums svarbu juos apsaugoti. Kiek ten yra augalų? Ar pakito dirvožemio savybės? Ar iš viso kas nors pasikeitė nuo praėjusių metų? Viskas kruopščiai stebima ir dokumentuojama. Norėdami nustatyti, kuriose iš laukinių pievų galima rinkti augalus, mes konsultuojamės su vietinių universitetų ir gamtos apsaugos organizacijų ekspertais.